Feragatname

 • 1) GlobalBajaj.com adresinde bulunan bilgiler, ürünler ve hizmetler yanlışlık ya da tipografik hatalar içerebilirler. Değişiklikler buradaki bilgilere dönemsel olarak eklenir. GlobalBajaj.com ve/veya muhtemel tedarikçileri/iştirakleri GlobalBajaj.com sitesine her an değişiklik/geliştirme yapabilirler.
 • 2) Bu web sitesinde; belli başlı Bankaların, Finansal Kurumların, Banka Olmayan Finansal Şirketlerin, Bireysel Finansman Sağlayıcıların, Satıcıların v.b. bilgileri, reklamları ve programları gösterilebilir. En üst düzeyde olmak üzere, GlobalBajaj.com bu bilgilerin, reklamların ve programların doğruluğu, geçerliliği, elverişliliği, ticariliği ve kesinliğini kabul edilemez.  GlobalBajaj.com aynı zamanda Bankaların, Finansal Kurumların, Banka Olmayan Finansal Şirketlerin, Bireysel Finansman Sağlayıcıların, Satıcıların v.b. kendi aracısı, ortağı ya da sahibi olmadığını; ve bu Bankaların, Finansal Kurumların, Banka Olmayan Finansal Şirketlerin, Bireysel Finansman Sağlayıcıların, Satıcıların v.b. yerine GlobalBajaj.com’un herhangi bir garanti ya da taahhüt altına girmeyeceğini de bildirmektedir.
 • 3) GlobalBajaj.com aracılığıyla elde edilen tavsiyelere kişisel, yasal, ticari ya da mali kararları verirken güvenmeyiniz; durumunuzla ilgili doğrudan tavsiye almak için uygun bir profesyonele danışmanız gerekir.
 • 4) GlobalBajaj.com ve/veya tedarikçileri, iştirakleri, ortakları, temsilcileri; GlobalBajaj.com sitesinde yer alan bilgilerin, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, güncelliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Tüm bu bilgiler, ürünler ve hizmetler “olduğu gibi bulunduğu yer gibi” bazlı olarak sunulmaktadır ve herhangi bir garanti içermez. GlobalBajaj.com ve tedarikçileri, ortakları ve iştirakçileri bilgiler, ürünler ve hizmetlerle ilgili tüm garantileri ve koşulları reddetmekte olup; buna ticari değerle ilgili tüm garantiler ve koşullar, belli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması dahildir.
 • 5) GlobalBajaj.com hiç bir durumda doğrudan, dolaylı, cezalandırıcı, vakasal, özel ve sonuç niteliğinde zararlardan veya diğer tüm zararlardan yükümlü olmayacak olup; buna GlobalBajaj.com web sitesinin kullanımı ya da performansıyla ilgili zararlar, GlobalBajaj.com sitesi ve ilgili hizmetlerinin kullanımında gecikme ya da imkansızlık olması, hizmetlerin sunulmasında hata, veya GlobalBajaj.com sitesi aracılığıyla elde edilmiş tüm bilgiler, ürünler, hizmetler ve ilgili grafikler; bunlar GlobalBajaj.com sitesinin kullanımında haksız fiil, göz ardı etme, katı yükümlülük veya benzeri durumlarda; GlobalBajaj.com ve tedarikçileri/iştirakçileri bu zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile yine de yükümlü ve sorumlu değildir. Eğer GlobalBajaj.com sitesinin herhangi bir kısmından ya da kullanım koşullarından dolayı memnun değilseniz; sizin tek ve münhasır çıkar yolunuz GlobalBajaj.com sitesini kullanmayı bırakmak olacaktır.
 • 6) GlobalBajaj.com herhangi bir kaydı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle, ya da herhangi bir neden/gerekçe olmaksızın iptal etme hakkını ve herhangi birisinin Hizmetlere erişimini bir gerekçe/neden göstermeksizin yasaklama ya da kısıtlama hakkını saklı tutar.
 • 7) GlobalBajaj.com’da görüntülenen materyal sadece bilgi amaçlıdır. Kullanışlı ve doğru bilgileri sunma çabamıza karşın, zaman zaman hatalar meydana gelebilir. GlobalBajaj.com’da, hakkında okuduğunuz ürün ya da hizmetleri satın almadan önce; satıcımıza satın alma kararınız için önemli olan bilgileri sormanız ve doğrulamanız gerekir. GlobalBajaj.com bu tür ürün ve hizmetlerden sorumlu değildir ve performansları hususunda bir garanti sunamaz.
 • 8) Bu hizmet aracılığıyla herhangi bir ürün ya da hizmet satın alırsanız, bunu riski size ait olmak üzere yapıyorsunuz. Bu sitede yayınlanan bilgiler, ürünler ve hizmetlerle ilgili gecikmeler, ihmaller, müdahaleler, tutarsızlıklar ve/veya diğer problemlerin olabileceğini anlıyor ve kabul etmiş sayılırsınız.
 • 9) Bu hizmet size “olduğu gibi” sunulmuştur. GlobalBajaj.com ve iştirakçileri, aracıları, lisans verenleri bu hizmet aracılığıyla sunulan bilgilerin (veya burada atıf yapılan, reklamları olan ya da satılan bilgiler, ürünler ve hizmetlerin)doğruluğu, bütünlüğü, kesinliği, ihlal durumunun olmaması gibi hususlarda bir garanti sunamaz. Yine, bu bilgilerin hatasız ya da sürekli mevcut olacakları hususunda veya bu hizmetin virüs ya da diğer zararlı bileşenlerden bağımsız olacağı hususunda bir garanti sunamaz.
 • 10) GlobalBajaj.com satışları, yetkili satıcıların satışlarının yasaklanması dahil, engelleme hakkını saklı tutar. Tipografik veya görsel hatalardan sorumlu değildir
 • 11) Bu siteye aktardığınız tüm materyallerin, bilgilerin ve fikirlerin GlobalBajaj.com mülkü olacağını ve öyle kalacağını kabul etmiş sayılırsınız.
 • 12) Tüm İletiler, gizli olmayan ve tescilsiz bir şekilde muamele görecek olup GlobalBajaj.com bu bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülük altında olmayacak; ve bu İletileri herhangi bir sınırlama olmaksızın yeniden üretebilecek, kullanabilecek, ifşa edebilecek ve dağıtabilecektir. Buna ek olarak, GlobalBajaj.com bu bilgilerin içerdiği tüm fikirleri, konseptleri, birikimleri ya da teknikleri istediği amaçla kullanabilecek ve bu bilgileri içeren ürünlerin geliştirilmesi, imalatı ya da pazarlanması faaliyetlerinde bulunabilecektir.
 • 13) GlobalBajaj.com’un demografik bilgilerinizi ve siteyi kullanımınızı herhangi bir biçimde kullanabileceğini de kabul etmiş sayılırsınız.
 • 14) Bu Siteye yasa dışı, tehditkar, karalayıcı, küçültücü, kışkırtıcı, pornografik ya da saygısızlık içeren materyalleri; veya herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluk doğurabilecek bir materyali yollamamanız ve iletmemeniz gerektiğini bu bildirim yoluyla kabul  etmiş sayılırsınız
 •  Yaptığınız tüm yorumların içeriğinin tek sorumlusu olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
 • 15) GlobalBajaj.com bu gönderiyi güncelleyerek bu koşulları revize edebilir. Bu Site’nin kullanım koşullarının herhangi bir parçasının yürürlükte kalmaması halinde, kalan koşullar ve hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Siteyi kullanarak tüm bu revizyonlara tabi olduğunuzu ve bu nedenle bu sayfayı düzenli olarak ziyaret edip, sizi bağlayan koşulları takip etmenizi öneririz.
 • 16) GlobalBajaj.com web sitesi kişisel olarak tanımlanmayan ziyaretçilerin; işletim sistemleri, tarayıcıları, alan adları ve GlobalBajaj.com web sitesinde erişilen ve ziyaret edilen sayfaların ne olduğu gibi bilgileri toplayabilir. GlobalBajaj.com sadece yekun halinde bilgi tutmakta ve bunu GlobalBajaj.com sitesini geliştirmek için kullanmaktadır.
 • 17) GlobalBajaj.com, site ziyaretçilerine, kendileri GlobalBajaj.com sitesini ziyaret ettiklerinde GlobalBajaj.com’un ziyaretçinin bilgisayarında “çerez” veya benzer bir dosya biçiminde bazı bilgileri depolayabileceğini bildirir. Bu dosyalar GlobalBajaj.com’un müşterilerin tercihleri ve seçimleri doğrultusunda biçimlenmesine yardımcı olmaktadır. Pek çok Web tarayıcısı, Web kullanıcılarının bu dosyalar üzerinde bilgisayarlarında silerek, engelleyerek ya da böyle bir dosya depolandığında kullanıcıya bildirerek kontrol sahibi olmalarını sağlarlar. GlobalBajaj.com sitesi ziyaretçileri, bu fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmak için tarayıcılarının talimatlarına başvurmalıdırlar.
 • 18) GlobalBajaj.com sayfalarımızın ya da sayfalarımızdaki linklerin içinde bulunan hatalardan, ihmallerden ya da temsillerden sorumlu değildir. Web sayfalarımızdaki reklam vereni hiçbir şekilde doğrulamaz Herhangi bir taahhüt altına girmeden önce lütfen tüm bilgilerin doğruluğunu onaylayın. Linki verilmiş olan siteler bizim kontrolümüzde değildir ve biz linki verilmiş olan, ya da linki verilmiş olan sitede link verilmiş olan içeriklerden veya bu sitelerdeki değişiklik ya da güncellemelerden sorumlu değiliz. Bu linkleri size kolaylık olsun diye sunmaktayız; ve herhangi bir linkin eklenmiş olması bizim o siteyi desteklediğimiz anlamını taşımamaktadır.
 • 19) Herhangi bir yargı bölgesinin yasaları uyarınca isnat edilen tüm garantileri burada açık olarak reddedilmektedir. Sadece Hindistan Maharashtra’da Pune’da bulunan mahkemelerin yargı gücüne tabi olduğumuzu belirtiyoruz. Bizim sorumluluk reddimizin herhangi birisiyle bile fikir birliği içinde değilseniz, sayfalarımızdaki materyalleri okumanızı öneriyoruz. GlobalBajaj.com web sitesi size bizim koşullarımızın, hükümlerimizin ve bildirimlerimizin kabulü esasına göre sunulmaktadır. GlobalBajaj.com sitesini kullanmanız, tüm bu hükümleri, koşulları ve bildirimleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 • 20) GlobalBajaj.com, bu sitenin sunumuyla ilgili hükümleri, koşulları ve bildirimleri, GlobalBajaj.com sitesinin kullanımı için alınan ücretler dahil, değiştirme hakkını saklı tutar. Bu koşulları ve hükümleri düzenli biçimde incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.
 • 21) GlobalBajaj.com sitesinde ilan tahtası sistemleri, sohbet alanları, haber grupları, forumlar, topluluklar, kişisel web sayfaları, takvimler ve/veya mesaj ya da iletişim imkanlarıyla sizin genel olarak herkesle veya bir grupla iletişiminiz sağlanmaktadır (“İletişim Hizmetleri”); İletişim Hizmetleri’ni sadece uygun ve İletişim Hizmeti ile ilgili olan mesajları ve materyalleri göndermek ve almak üzere kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Örnek olarak, bir İletişim Hizmeti’ni kullanırken aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

o    Diğer kişileri aşağılama, onlara hakaret etme, taciz etme, takip etme, tehdit etme ya da diğer yasal haklarını (örneğin gizlilik ve tanıtım hakları gibi) ihlal etmek.

o    Uygunsuz, saldırgan, aşağılayıcı, küçük düşürücü, hak ihlal edici, uygunsuz ya da yasadışı konu, isim, materyal ya da bilgileri yayınlamak, yollamak, yüklemek, yaymak ya da dağıtmak.

o    Fikri mülkiyet hakları kapsamında (ya da gizlilik ve tanıtım hakları)  korunan yazılım ya da diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek; eğer bu haklar size aitse ya da gerekli rızaları aldıysanız bu bir sorun teşkil etmez.

o    Herhangi bir işletme amacı için malları ve hizmetleri satmak, almak ya da reklamını yapmak. Eğer ilgili İletişim Hizmeti bu tarz mesajlara izin veriyorsa o zaman bu bir sorun teşkil etmez.

o    Anketler, yarışmalar, piramit programları ya da mektup zincirleri yapmak ya da yollamak.

o    İletişim Hizmeti’ni kullanan başka bir kullanıcının yolladığı ve yasal olarak dağıtılamayacağını bildiğiniz ya da bilmiş olmanız gereken bir dosyayı indirmek.

o    Yazarların özelliklerinin, yasal ya da diğer uygun bildirimleri, yazılımların etiketlerini veya kaynaklarını, ya da yüklenen bir materyalin içerdiği diğer bilgileri silmek ya da yanlış göstermek.

o    Herhangi bir kullanıcının İletişim Hizmetleri’ni kullanmasını engellemek ya da sınırlamak.

o    Herhangi bir İletişim Hizmeti için uygulanmakta olan herhangi bir davranış kodunu ya da diğer talimatları ihlal etmek.

o    Diğer kullanıcılar hakkında, onların rızası olmaksızın, e-posta adresleri de dahil olmak üzere, bilgi toplamak.

o    Yürürlükteki yasaları ya da yönetmelikleri ihlal etmek.

 

 • 22) GlobalBajaj.com’un İletişim Hizmetleri’ni izlemek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, GlobalBajaj.com bir İletişim Hizmeti’ne yollanmış olan materyalleri izleme ve istediklerini kaldırma hakkını saklı tutar. GlobalBajaj.com, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle İletişim Hizmetleri’ne erişiminizi iptal etme hakkını da saklı tutar.
 • 23) GlobalBajaj.com; hükümet isteği, yasa ve yönetmeliklerin bir gerekliliği olarak gerekli bilgileri ifşa etme hakkını saklı tutar; yine aynı kapsamda, GlobalBajaj.com’un kendi inisiyatifinde olacak şekilde bilgi ve materyalleri düzenleme, yayınlamayı reddetme ya da kaldırma hakları da saklıdır.
 • 24) Kendiniz ya da çocuklarınız hakkında, İletişim Hizmetleri bünyesinde kişisel bilgilerinizi verirken her zaman dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. GlobalBajaj.com, İletişim Hizmeti içinde bulunan içerik, mesajlar ve bilgileri kontrol etmemekte ve bunları doğrulamamaktadır ve bu nedenle GlobalBajaj.com İletişim Hizmetleri hakkında yükümlülüklerden feragat eder ve sizin İletişim Hizmetleri’ne katılımınız sonucunda, ortaya çıkabilecek sonuçlarda GlobalBajaj.com’un yükümlülüğünde olmadığını belirtmek isteriz.
 • 25) İletişim Hizmeti’ne yüklenmiş olan materyaller kullanım, reprodüksiyon ve/veya dağıtım için sınırlamalara maruz olacaktır; materyalleri indirirseniz bu kısıtlamalara uymakla siziz sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.
 • 26) Burada belirtildiği üzere, gönderimlerin kullanımıyla ilgili herhangi bir tazminat ödenmeyecektir. GlobalBajaj.com, sizin sunduğunuz herhangi bir gönderimi yayınlama ya da kullanma yükümlülüğüne sahip değildir ve herhangi bir gönderimin kaldırılması tamamen GlobalBajaj.com yükümlülüğündedir.
 • 27) Gönderiminizi yayınlayarak, yükleyerek, koyarak, sunarak ve yollayarak; bu Gönderimle ilgili tüm hakların size ait olduğunu ve bu hakların arasında ilgili Gönderimi sağlamak, yayınlamak, yüklemek, koymak ve göndermenin de dahil olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.
 • 28) GlobalBajaj.com sitesinden indirilebilecek yazılımlar (eğer varsa), bir İletişim Hizmeti aracılığıyla oradaki kullanıcıların yüklediği yazılımlar hariç, (“Yazılım”) yazılım sağlayıcının nihai işidir. Sizin Yazılımı kullanımınız, varsal Yazılıma dahil olan son kullanıcı lisans anlaşması hükümlerine bağlıdır (“Lisans Anlaşması”). Lisans Anlaşması’nın koşullarını kabul etmediğiniz sürece herhangi bir Yazılımı yükleyemez ve kullanamazsınız.
 • 29) GlobalBajaj.com, siteye ve ilgili hizmetlerine erişiminizi istediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tamamen GlobalBajaj.com’un insiyatifiyle iptal etme hakkını saklı tutar.
 • 30) Bu anlaşma, Hindistan Birliği’nin yasalarınca yönetilir. Pune, Mahrasthra, Hindistan’daki mahkemelerin ve yargı sisteminin; GlobalBajaj.com sitesinin kullanımından kaynaklanan tüm sorunlarda kullanımını kabul ediyorsunuz. Bu kullanım koşul ve hükümlerinin uygulanmasına izin vermeyen tüm yasal bölgelerde GlobalBajaj.com sitesinin kullanımı yetkisizdir.
 • 31) Bu anlaşmanın bir sonucu ya da sizin GlobalBajaj.com sitesini kullanmanızın bir sonucu olarak sizinle GlobalBajaj.com arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, istihdam ya da aracı ilişkisinin oluşmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu anlaşmanın GlobalBajaj.com tarafından uygulanması mevcut yasalara ve yasal sürece bağlıdır ve bu anlaşmanın içerdiği hiçbir şey GlobalBajaj.com’un hükümet, mahkeme ve yasa uygulama taleplerine karşı zor durumda kalmasına neden olamaz ve GlobalBajaj.com tarafından toplanan ya da sağlanan bilgilerin kullanımına bu açıdan müdahale olamaz.
 • 32) Aksi burada belirtilmediği sürece, bu anlaşma kullanıcı ile GlobalBajaj.com arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur ve GlobalBajaj.com sitesi açısından daha önceki, elektronik ya da yazılı veya sözlü şekilde kullanıcı ile GlobalBajaj.com arasındaki tüm iletişimi ve teklifleri ilga eder. Bu anlaşmanın ve elektronik olarak gönderilmiş her türlü bildirimin basılı sürümü, yargısal ya da idari duruşmalarda kullanılacak ve diğer iş belgeleri ile orijinal kayıtlarla eşdeğerde sayılacaktır.
 • 33) GlobalBajaj.com tarafından oluşturulan fatura ücretlerinin doğru ve kesin olduğu kabul edilir, ama GlobalBajaj.com ve tedarikçiler bu doğruluğun ve kesinliğin garantisini sunamazlar. GlobalBajaj.com ve tedarikçileri bu ücretlerin sizin kişisel kullanımınız dışında kullanılmasını yetkilendirmezler ve olabilecek azami derecede bu bilgilerin ticari amaçlarla satışını, dağıtımını ve kullanımı yasaklarlar.
 • 34) Her imalatçı, dağıtımcı, satıcı, finansçı ve son kullanıcı GlobalBajaj.com’a katıldığı andan itibaren kendi nakliyelerini, iadelerini, emniyetlerini ve dükkanlarında satış yapmak ve diğer ürünleri satın almak için kullanılan diğer tüm politikaları belirleyip açıklamaktan sorumludur. GlobalBajaj.com, bir imalatçı, dağıtımcı, satıcı ya da finansçı tarafından hiçbir ürünü ya da hizmeti garantilemez ve doğrulamaz; ve aynı zamanda herhangi bir ürünün ya da hizmetin performansından dolayı yükümlülük veya sorumluluk da kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.
 • 35) GlobalBajaj.com’daki bir imalatçı, satıcı ya da finansçıdan herhangi bir ürünün veya hizmetin satın alınması sizinle o tacir arasındaki bir işlemdir; ve bu ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir anlaşmazlık ya da sorunuzda doğrudan sorumlu tacire ulaşmanız gerekmektedir. GlobalBajaj.com’un herhangi bir tacirler adına sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmadığı gibi, sizin o tacirle ilişkileriniz de GlobalBajaj.com için bir sorumluluk ya da yükümlülük içermez.
 • 36) İmalatçı, satıcı ya da finansçını belirlediği tüm miktarı, vergiler, nakliye ve diğer tüm masraflar dahil olmak üzere ödemekle yükümlü olduğunuzu belirtmek isteriz. Yürürlükteki vergiler açısından; imalatçı, satıcı ya da finansçı size alışveriş sırasında karşılaşacağınız vergi miktarını belirtecektir. GlobalBajaj.com, Tacirlerin herhangi bir satış için uygulanan vergi miktarında yapmış olduğu yanlış hesaplamadan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • 37) Kullanılmış araç listelemeleri, sizin iki tekerleklilerin alım ya da satım Hizmetlerinde bir forum olarak kullanmanız için sunulmuştur. GlobalBajaj.com, siz ya da diğer kullanıcılar arasındaki işlemlerde hiçbir tarafın aracısı olarak müdahil olmaz.
 • 38) GlobalBajaj.com; listelemeleri ya da herhangi bir alışverişi düzgün şekilde açıklanıp açıklanmadığı, o yasal bölgede satın alıp alınamayacağı, ya da satıcı tarafından alınıp satılamayacağıyla ilgili hususlarda takip edemez, sansürleyemez veya diğer şekillerde kontrol edemez. Bunun da ötesinde, GlobalBajaj.com, Hizmetlerin kullanıcıların davranışlarını kontrol ya da garanti edemez. Bu kısmın kullanımında risk tamamen tarafınıza aittir ve GlobalBajaj.com Hizmetlerin kullanımı ya da sizin veya başka bir tarafın hizmetlere katılımından kaynaklanan fiilerden dolayı yükümlülüğü reddeder.
 • 39) Bu anlaşma ile GlobalBajaj.com ve tedarikçilerini, hizmet ortaklarını, aracılarını, çalışanlarını, danışmanlarını, idarecilerini ve müdürlerini; aktüel ya da sonuca yönelik de olsa, bilinen ya da bilinmeyen de olsa, ifşa edilmiş ya da edilmemiş de olsa, GlobalBajaj.com kullanımından dolayı listelemeler ve alışverişlerden kaynaklanacak tüm talepler, davalar ya da zararlardan dolayı sorumlu tutmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.
 • 40) GlobalBajaj.com size ve hizmetlerimizin diğer kullanıcıları arasında meydana gelen hiçbir işleme müdahil olmadığından; GlobalBajaj.com burada listelenen ürünlerin alışverişinden kaynaklanan hiçbir anlaşmazlığa müdahil değildir.
 • 41) Şirket; Kayıtlı kullanıcılar ya da üçüncü kişiler tarafından site’ye yüklenecek olan pornografik materyallerden, kısıtlı sırlar ya da kontrollü içeriklerden sorumlu değildir. Bu kapsamdaki tüm gönderimler Şirket tarafından yetkilendirilmezler ve Şirket bu gönderimlerle ilgili bilgilendirildiğinde bu içeriği kaldıracaktır. GlobalBajaj.com; kendisine bağlı sitelerin ürün ve hizmetleri, hataları ya da yanlış davranışlarından dolayı sorumlu değildir; bunlara GlobalBajaj.com kullanımından kaynaklı garanti ihlalleri, ürün ve hizmetlerin kullanımı sonrası ortaya çıkımı olan yaralanma ya da zararlar da dahildir.
 • 42) GlobalBajaj.com sitesi, diğer sitelere ait linkler içerebilir. Link verilmiş olan Siteler GlobalBajaj.com kontrolünde değillerdir ve GlobalBajaj.com, link verilmiş sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir; buna Link verilmiş Sitelerdeki linkler veya söz konusu sitelerdeki değişiklik ve güncellemeler de dahildir. GlobalBajaj.com bu linkleri size sadece sizin rahat kullanımınız için sunmakta olup; bu linklerin eklenmesi GlobalBajaj.com tarafından bu sitelerin ya da operatörlerinin doğrulandığı anlamını taşımamaktadır.
 • 43) GlobalBajaj.com, programı çerçevesinde yönettiği sitelerin ya da diğer link verilmiş web sitelerinin virüssüz ya da diğer zarar verici materyallerden arınmış olduğu anlamına gelmez; ve bu web sitesi ile iştirakleri kayıtlı kullanıcının, GlobalBajaj.com programına katılımı sonrasında meydana uğrayacağı Donanımsal veya Yazılımsal zararlardan sorumlu değildir. GlobalBajaj.com Kayıtlı Kullanıcının GlobalBajaj.com tarafından yönetilen web sitelerine erişimini garanti etmez ve GlobalBajaj.com, Kayıtlı Kullanıcının bu web sitelerine erişememiş olmasından kaynaklanan zararlardan yükümlü olmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matbu İletişim Feragatnamesi

 A Genel Hükümler

 • Bu broşürün ya da diğer tüm matbu iletişim formlarının spesifik detayları, şu anda tedarik edilen ya da satışa sunulan belli bir ürüne uygulanmaz. İmalatçılar teknik özelliklerde, örneğin renk ve ücretlendirmede, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak değişiklik yapma haklarını saklı tutarlar. Büyük ya da küçük yinelemeler olabilir. Bu yayın, hiçbir şekilde, Şirket tarafından bireye yapılmış bir teklifi oluşturmaz.
 • Özelliklerin doğruluğu için baskıya geçmeden önceden tüm çabalar gösterilmiş olsa da, tüm broşürler ürünlerin dağıtımından birkaç hafta ya da ay önce hazırlanmış ve basılmıştır; dolayısıyla, özelliklerdeki değişiklikleri ya da belli bir özelliğin mevcudiyetini her zaman için garanti edemez. Müşterilerimize tavsiyemiz, satıcı ile, özellikle seçimleri belirtilen bir takım özelliklere göre farklılık göstermişse, satın almadan önce mutlaka detayları görüşmeleridir.
 • Hiçbir durumda bayiliğimiz zararlardan; doğrudan, dolaylı, sonuç niteliğindeki zararlar da dahil olmak üzere; bu broşürün ya da diğer basılı iletişim kanallarının kullanılması ya da performansı sonucu ortaya çıkacak zararlardan, bu zararların olasılığı hususunda bilgilendirilmiş olsa dahi, sorumlu değildir.

B Talepler

 • Müşterilerden, burada sunulan benzin tüketim oranlarının Bajaj Auto tarafından standart test koşulları sonucunda elde edilen veriler olduğunu bilmeleri istenir. Tüm bu testler, standart bir araç sürümü kullanılarak, tek sürücüyle ve ek ya da opsiyonel başka bir ekipman kullanılmadan düz yolda yapılmıştır. Gerçek manada benzin tüketimi sizin sürüş şeklinize, araç bakımına, hava ve yol koşullarına, lastik basıncına, aksesuarların kurulumuna, yük/sürücü ve yolcu ağırlıklarına ve diğer öngörülemeyen faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
 • Bir alışveriş yaptığınızda veya böyle bir işleme giriştiğinizde, bunu kendi becerileriniz ve kararlarınızla yaptığınızı kabul etmiş sayılırsınız.

C      Telif Hakkı & Marka

 • Bu basılı iletişimde basılı olan ya da diğer şekillerde erişilebilen tüm içerik telif haklarıyla korunmaktadır. İçerik ve İçeriğin telif hakları Bajaj Auto Limited’e ya da bizim bayiliğimize ve bayiliğimizin içerik sağlayıcılarına aittir.
 • Bu İçeriği sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımınız doğrultusunda kullanabilir ve yeniden üretebilirsiniz. Aksi durumlarda içeriğin kullanımı, yeniden üretimi, yayınlanması, basılması veya yeniden aktarımı telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın yapılamaz. Tüm telif hakkı bildirimlerine, bilgilerine ve sınırlamalarına bu İçerik’te bulunduğu şekliyle uymalısınız; bu web sitesi aracılığıyla erişilen bilgiler ve İçerik için de aynı durum geçerlidir.
 • Ürünler, hizmetler, ortaklar ve tedarikçilerin bu web sitesinde belirtilen isimleri Bajaj Auto Limited, bayiliğimiz, iştirakleri ya da iş ortaklarının ticari markaları olabilir. Bu web sitesinde görülen ticari markaları, ilgili ticari markanın sahibinin açık yazılı rızası olmaksızın kullanamazsınız.

D Güvenli Sürüş

 • Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Makinenizi ve yapabildiklerini daha yakından tanıyın. Konsantrasyon beklentilere destek olur. Aracınızı kullanırken yolu diğer kullananların hareketlerini gözlemleyin. Zamanında fren yapın. Kaliteli bir sürüş kıyafeti ve ekipmanı giyin ve asla alkollüyken aracınızı kullanmayın.
 • Sürüş kurallarına uymak için bilgili ve iyi bir sürücü olmak gerekir. Bajaj tüm kask siperliklerinin ülke düzenlemelerine uygun olması gerektiği kuralına uygun hareket etmektedir. Öngörülenden daha az ışık geçiren siperliklerin sürüş esnasında takılması ve kullanılması kurallara aykırıdır.
 • Ürünler, hizmetler, ortaklar ve tedarikçilerin bu web sitesinde belirtilen isimleri Bajaj Auto Limited, bayiliğimiz, iştirakleri ya da iş ortaklarının ticari markaları olabilir. Bu web sitesinde görülen ticari markaları, ilgili ticari markanın sahibinin açık yazılı rızası olmaksızın kullanamazsınız.